Recenzje Do Wyoming


Recenzje Do Wyoming (chronologicznie):

Paweł Rojek  >>>> 

Wojciech Chmielewski  >>>> 

Michał Kuź  >>>> 

trolltoni  >>>>


Trzeba będzie coś napisać...

...zacytuję z Do Wyoming:
Jeśli o dziś i napływające jutro idzie, nie liczcie za bardzo młode polskie szczawie z nadziejami na autentyczny – nie ma autentycznego ja bez autentycznego my – los, że środowiska intelektualne, nawet etnicznie polskie, nawet w ich dzisiejszym średniopokoleniowym, nawet w najmłodszopokoleniowym wydaniu, tak dużo dla głównej sprawy zrobią. Bo nie zrobią. Tradycyjnie rozumiani jajogłowi to z natury tchórze, bo najczęściej nie mają drugiego niezależnego fachu w ręku i kontrolując ich środowiska ekonomiczne, kontroluje się ich „myślenie”. O ile w ruchawkach na podłożu narodowym, wojnach sangwinicznych z sąsiadami, mobilizowanie się idzie im niespecjalnie gorzej niż murarzom, tokarzom, spawaczom, elektrykom, górnikom czy gospodarzom, o tyle w zwalczaniu okopanej politycznie, ekonomicznie i zbrojnie ideologii, do czego Natura, sama zaskoczona, od kilku pokoleń usiłuje ich na gwałt przystosować, i co wymaga znacznie bardziej indywidualnej i samotnej akcji, dają oni jak dotąd cykoryczną plamę.
To trzeba będzie w przyszłości rozwiązać. W perspektywie tysiącleci Natura będzie kombinowała ze zmianami w podkładzie genetycznym elit, to mur. Ale my musimy coś robić także w perpektywie bliższej, setek i dziesiątków lat, inaczej może nie być czego za millenia ratować. Trzeba będzie budować społecznie przyjazny, wzorcowy dla formowanych nowych pokoleń obraz człowieka wyjątkowo obdarzonego intelektualnie i przy tym oczywiście odważnego, ale i jednocześnie zapobiegliwego materialnie już we wczesnej dojrzałości. Potrafiącego i to nie z suchym zacięciem, „zaciśniętymi zębami”, tylko z pewną pozytywną pasją płynącą z natury osoby, rozwinąć niedużej skali biznes, usługowy czy wytwórczy, dający mu ekonomiczną niezależność. Inny genotyp, twardo mówiąc.