Tadeusz Korzeniewski urodził się w Elblągu. Ojciec Jan, z gospodarstwa w Podwaryszkach na Wileńszczyźnie, AKowiec, stolarz, pszczelarz. Matka Maria z domu Kostkiewicz, z Wędziagoły na Kowieńszczyźnie, córka dekarza, matka. Obie rodziny etniczni Polacy od pokoleń wyznania rzymsko-katolickiego.

1967-74 - studiuje elektronikę na Politechnice Gdańskiej i filozofię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

W 1978 debiutuje w podziemnym Zapisie opowiadaniem W Polsce. W 1981 ukazuje się w NOWej – dla której drukował też bibułę – jego książka pod tym samym tytułem. Rok później wydaje ją londyński PULS. W 1984 W Polsce otrzymuje nagrodę Kościelskich. W 2005 dziwnym trafem promuje ją Newsweek Polska >>. W 2010 w Warszawie ukazuje się trzecie wydanie W Polsce.

W listopadzie 1981 wyjeżdża z Polski w kierunku USA. W 1981-83 pracuje w Bibliotece Polskiej w Paryżu, czekając na amerykańską wizę imigracyjną. Od 1983 w Ameryce. Nowy Jork. Montana. Seattle, gdzie mieszka dziś.
Z fuch podejmowanych w Ameryce najbardziej ceni zajęcie ochroniarskie podczas wystawy malowidła oczka w głowie Ameryki: >>
Po wyjeździe z Polski nie wystąpił o obywatelstwo innego kraju.
W 1990 zaczął pisać po angielsku, za co otrzymuje szereg fellowships i może poznać kraj: >> , >> , >> , >> , >>...
W 1991-1998 robi jazdę przez Amerykę, w której m.in. zebrał materiał do Do Wyoming (2013), historii podróży w celu znalezienia tego czego się szuka.
W 2005-2010 tłumaczy na polski i publikuje w sieci podstawowe teksty nt. genezy i funkcjonowania marksizmu kulturowego.
W 2014 angielska To Wyoming. W 2018 jej twardsza wersja Americaa [manewr jak z W Gdańsku (1976) i W Polsce (1977), opisany w Rzepie].
Americaa to pierwszy w serii ebooków o Europie, Ameryce, etnicznych Europejczykach i potrzebie etnicznego nacjonalizmu tak partykularnego jak generalnego Eurów. Kolejny to Seattle.