Tadeusz Korzeniewski


Urodzony w Elblągu. Ojciec Jan, z gospodarstwa w Podwaryszkach na Wileńszczyźnie, AKowiec, stolarz, pszczelarz. Matka Maria z domu Kostkiewicz, z Wędziagoły na Kowieńszczyźnie, córka dekarza, matka. Obie rodziny etniczni Polacy od pokoleń wyznania rzymsko-katolickiego.

1967-74 - studiował elektronikę na Politechnice Gdańskiej i filozofię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

W 1978 zadebiutował w podziemnym Zapisie opowiadaniem W Polsce. W 1981 ukazała się w NOWej – dla której drukował też bibułę – jego książka pod tym samym tytułem. Rok później wydał ją londyński PULS. W 1984 W Polsce otrzymała nagrodę Kościelskich. W 2005 dziwnym trafem promuje ją Newsweek Polska >>. W 2010 w Warszawie ukazało się trzecie wydanie W Polsce.

W listopadzie 1981 wyjechał z Polski i dziś mieszka w Seattle.

W 1990 zaczął pisać po angielsku, za co otrzymał szereg fellowships i mógł poznać kraj: >> , >> , >> , >> , >>...

Z fuch podejmowanych w Ameryce najbardziej ceni zajęcie ochroniarskie podczas wystawy malowidła oczka w głowie Ameryki: >>

Po wyjeździe z Polski nie wystąpił o obywatelstwo innego kraju.
W 1991-1998 odbył jazdę przez Amerykę, w której m.in. zebrał materiał do Do Wyoming (2013), historii podróży w celu znalezienia tego czego się szuka.

W 2018 opublikował w Amazon Kindle angielską Americaa.
Teraz robi Seattle.